Nyt domicil: Entreprenør fordobler arealet

Entreprenør Jimmy Pedersen A/S investerer i et nyt domicil og får dobbelt så meget plads til mandskab og materiel. Samtidig etablerer virksomheden en jord-, beton- og kloakafdeling.

Lejemålet er opsagt, og et stort ønske bliver opfyldt, når Entreprenør Jimmy Pedersen A/S (EJP) i løbet af de næste par måneder flytter ind i en landejendom med 1.250 kvadratmeter kontor, værksted og lager på Dybdalvej 11 ved Storvorde i Aalborgs østlige opland.

Her, godt seks kilometer øst for den nuværende adresse i Gistrup, er der langt bedre plads til en voksende maskinpark, som senest er udvidet med en 32 tons lastbil til entreprenørkørsel både internt og eksternt.

– Med flytningen får vi mere tidssvarende faciliteter og dobbelt så meget plads, siger indehaver og murermester Jimmy Pedersen.

Ny jord-, beton og kloakafdeling

Samtidig med investeringen i det nye domicil udvider EJP sin forretning med en jord-, beton- og kloakafdeling bestående af samtlige otte medarbejdere fra den mangeårige samarbejdspartner; Entreprenør Kenneth Løt i Sæby, som nu er under afvikling. Indehaver Kenneth Løt følger selv med til EJP, hvor han skal stå i spidsen for den nye afdeling som formand.

– Vi har igennem længere tid arbejdet på at tilføre nye kompetencer til virksomheden, og det er nu lykkedes. Ansættelsen af Kenneth Løt og hans stab af kloak- og betonfolk er et stærkt supplement til vores eksisterende forretning med murer- og tømrerarbejde i egenproduktion. Vi får flere strenge at spille på og kommer til at stå stærkere i forhold til totalentrepriser, siger Jimmy Pedersen.

Solid økonomi

Udvidelsen sker på basis af et sundt økonomisk fundament. EJP har for andet år i træk opnået AAA-vurdering og forventer overskud for femte år i træk, når 2019-regnskabet fremlægges senere på foråret.

Som led i udvidelsen ændrer EJP endvidere selskabsform fra ApS til A/S og foretager en opdeling i forretningsområderne EJP Murer & Tømrer, EJP Kloak & Beton samt EJP Projekt. Sidstnævnte skal beskæftige sig med udvikling og salg af byggegrunde. Med etableringen af den nye jord-, kloak- og betonafdeling vokser EJP fra 10 til 18 medarbejdere.

EJP kan i 2020 fejre 15-års jubilæum. Foruden Jimmy Pedersen selv har Thomas Tabro Baastrup været med hele vejen og runder således også 15 år i firmaet. Desuden har Morten Jensen 10-års jubilæum.