Jensen Digital investerer i ingeniør-robotter

Foto: PR // Jan Holsøe

Jensen Digital investerer i det nyopstartede Flux AD, der har en vision om automatisering af ingeniørarbejdet. Iværksætteren bag virksomheden har stor erfaring med digitale ingeniør-robotter.

På trods af at bygge og anlægsbranchen, ligesom så mange andre, er ramt af corona-krisen, bliver der stadig investeret i innovation. Jensen Digital Innovation, en del af Jensen Gruppen, vil være klar på  den digitale revolution af arbejdsprocesserne i branchen, og ikke mindst i projekteringen af nye byggerier. Jensen Gruppens digitale afdeling investerer derfor i virksomheden Flux AD, der kombinerer traditionel installationsingeniør-arbejde med digitale robotter.

Det endelige mål er at udvikle digitale robotter, der hjælper og udfører specifikt udvalgte processer for at frigøre medarbejdere til andre opgaver. Dette er en tilgang der vækker genkendelse hos Jensen Digital, som også ejer teknologivirksomheden HD Lab og exoskelet-virksomheden Exowear

”De kommende år vil en række teknologier permanent ændre byggebranchen i forhold til at skabe bedre arbejdspladser, mere bæredygtigt byggeri og lønsomme forretninger. Digitale assistenter, automatisering og robotter bliver en afgørende faktor, der skal skabe værdi i et samspil mellem menneske og maskine.  Jensen Digital vil være på forkant med udviklingen, og Flux AD er et af de mest spændende projekter på det område,” siger koncerndirektør i Jensen Gruppen, Karsten Hjarsø, der også tiltræder som bestyrelsesmedlem i Flux AD.

Robotter holder job i Danmark
Iværksætteren bag Flux AD har allerede erfaringer med digitale robotter og branchen her i. Jan Holsøe kommer netop fra en rolle som adm. direktør i den danske afdeling af ingeniørvirksomheden Tyréns. Han satsede ligeledes her på automatisering af processerne. Nu er han klar til at gå all-in.

”Branchen kan enten satse på outsourcing af ingeniørarbejdet eller en øget digitalisering. Som start-up kan vi satse helhjertet på digitalisering. Det betyder, at vi kan modstå prispresset og øge kapaciteten herhjemme og holde på arbejdspladserne Derfor samler vi nysgerrige folk fra hele branchen med relevant faglighed, som sammen med it-folk vil frigøre ressourcer i forjagede byggeprocesser,” siger civilingeniør og adm. direktør hos Flux AD, Jan Holsøe.

Skitseprocessen bliver skåret til
Flux AD har allerede ansat de første robotter på kontoret i Rødovre. Den samlede stab vil i maj måned være på fem mand, der således fokusere på automatisering af ingeniørarbejdet med installationer – i sær i skitseprocessen. Robotterne vil gør det meget hurtigere at prisfastsætte en opgave og vil endvidere gøre det muligt at teste flere forskellige løsninger på installationsarbejdet. På denne måde undgås der tidskrævende arbejdsgange og det højner kvaliteten i ethvert byggeprojekt. Direktøren forventer altså en flyvende start.

”Vi vil fra start være attraktive for totalentreprenører, der skal risikoafdække deres installationspriser,” siger Jan Holsøe. Men automatiseringen har også potentiale til at forbedre samarbejdet mellem byggeriets parter, ved at skabe værdifuld tid til kommunikation, lyder det fra Jan Holsøe. ”Vi vil blandt andet bistå arkitekter med hurtigere end hidtil at afklare brugsmuligheder og variationer af deres designs. Dermed skabes plads til mere frihed, kreativitet og tilpasninger inden for den normale tidsplan,”.